تبلیغات
یا صاحب الزمان - تقویت ارزشها
یا صاحب الزمان
تفکر-شادی واموزش در سایه معنویت وامام عصر
رهبر معظم انقلاب
دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است

 

نکته اول اینکه توافق هسته ای صرفنظر از معایب ومزایای ان جلوی بهانه تراشیهای مسولینی که درصدد رفع موانع ومسئولیتها باحربه تحریم وخالی بودن خزانه از دولت قبل بودند تاثیر فوق العاده ای داشت ودارد.

نکته دوم اینکه برای نسل اینده ما اموزش ودرونی کردن ارزشهای اسلامی وانقلابی ما مهم  وضروریست .چکونه ؟در این مقال نمی گنجد.همان ارزشهایی که هشت سال جلو متجاوز را گرفت ویک وجب از خاک ما واگذار نشد که در دوران قاجار همین کشورهای استعمارگر گرفتند. این ارزش دفاع مقدس را میرساند.

زبان خارجه ای که گر درونی شده بود  باعث لورفتن عملیات مرصاد وشهید شدن شهدای غواص ما نمی شد.

ارزشهایی که اگر ریشه داشت باقران  به نیزه کردن وترک یاری حضرت علی(ع)براحکومت معاویه نمی شد .وهمچنین باعث شهادت امام حسین(ع)در عاشورا نمی شد .وجدیدا فتنه 88که باعث همین تحریمها از سوی همین کشورها باعث فشار به مردم شد که وزیران وسردمداران انها چون فقط زبان انگلیسی ظاهری بلد بودند به انگلیس وبی بی سی پناه اوردند لذا مملکت ماند دست افراد وگروهایی که زبان شیرین فارسی را با طعم ارزشها بلد بودند واینک متاسفانه دوباره باید انگلیسی بلد شد تا........

عباس عباسی رزگله

   عباس عباسی    چهارشنبه 11 شهریور 1394    10:14 ق.ظ

لوگوی دوستان
لینک دوستان

تمامی حقوق این وبلاگ برای یا صاحب الزمانمحفوظ است.