تبلیغات
یا صاحب الزمان - مدّعیان‌ دروغین‌ "بابیّت" در عصر غیبت‌
یا صاحب الزمان
تفکر-شادی واموزش در سایه معنویت وامام عصر
رهبر معظم انقلاب
دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است
- ابومحمد شریعی؛ وی‌ كه‌ از اصحاب‌ امام‌ یازدهم(ع) بود، نخستین‌ شخصی‌ است‌ كه‌ "بابیّت" را به‌ دروغ‌ مدّعی‌ گردید و این‌ مقام‌ را به‌ خود نسبت‌ داد.32
2- محمدبن‌ نصیر نمیری؛ مؤ‌سّس‌ فرقهِ‌ "نصیریه" كه‌ پس‌ از ابومحمد شریعی‌ ادّعای‌ بابیّت‌ نمود و از غلات‌ است‌ و حضرت‌ حجّت(عج) او را لعن‌ فرمود، هنگام‌ مرگ‌ زبانش‌ سنگین‌ شد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ وقتی‌ پیروانش‌ از او پرسیدند باب‌ بعد از تو كیست؟ او با لكنت‌ گفت: احمد. پیروانش‌ مقصود او را كه‌ غرض‌ كدام‌ احمد است، نفهمیدند و به‌ سه‌ فرقه‌ تقسیم‌ شدند؛ فرقه‌ای‌ گفتند: مقصود او احمد فرزندش‌ است‌ و فرقهِ‌ دوم‌ گفتند: احمدبن‌ موسی‌ بن‌ الفرات‌ است‌ و فرقهِ‌ سوم‌ به‌ احمدبن‌ ابی‌ الحسین‌ بن‌ بشر گرویدند و هر سهِ‌ آنان‌ ادّعای‌ بابیّت‌ نمودند.33
3- حسین‌ بن‌ منصور حلاج، عارف‌ مشهور، از مدّعیان‌ بابیّت.34
4- ابوجعفر، محمدبن‌ علی‌ شلمغانی‌ معروف‌ به‌ ابن‌ ابی‌ العزاقر از مدّعیان‌ بابیّت.35
5- ابوبكر، محمدبن‌ احمدبن‌ عثمان‌ بغدادی، برادرزادهِ‌ ابوجعفر محمدبن‌ عثمان‌ بن‌ سعید عمری‌ سفیر دوم‌ حضرت‌ حجّت(عج) از مدّعیان‌ بابیّت.36
6- احمدبن‌ هلال‌ كرخی‌ (180-267ه .ق) از مدّعیان‌ بابیّت؛ دربارهِ‌ وی‌ گفته‌اند: "كان‌ غالیاً متّهماً فی- دینه... ورد فیه‌ ذموم‌ عن‌ سیّدنا ا‌بی- محمد العسكری-".37
7- ابودلف‌ مجنون، محمدبن‌ مظفّر الكاتب‌ ازدی، صاحب‌ كتاب‌ "اخبارالشعراء" از مدّعیان‌ بابیّت.38
8- عبدالله‌ بن‌ میمون‌ القداح‌ در سال‌ 251 ه .ق‌ مدّعی‌ نیابت‌ خاصه‌ گردید.
9- یحیی‌ بن‌ زكرویه‌ (ذكرویه) در سال‌ 281 ه .ق‌ مدّعی‌ نیابت‌ خاصه‌ و باب‌ امام‌ گردید.
10- محمدبن‌ سعد شاعر كوفی‌ متوفّای‌ سال‌ 540 ه .ق‌ مدّعی‌ باب‌ امام‌ گردید.
11- احمدبن‌ حسین‌ رازی‌ متوفّای‌ سال‌ 670 ه .ق‌ مدّعی‌ باب‌ امام‌ گردید.
12- سید شرف‌ الدین‌ ابراهیم‌ متوفّای‌ سال‌ 663 ه .ق؛ مدّعی‌ نیابت‌ خاصه‌ و باب‌ امام‌ گردید. سپس‌ مدّعی‌ امامت‌ شد. از شیراز به‌ خراسان‌ رفته، مدّتی‌ در خراسان‌ بود و هنگام‌ برگشتن‌ به‌ شیراز داعیهِ‌ خود را آشكار كرد.39
13- حسین‌ بن‌ علی‌ اصفهانی‌ كاتب‌ متوفّای‌ 853 ه .ق‌ صاحب‌ كتاب‌ "ادب‌ المرء".
14- علی‌ بن‌ محمد سجستانی‌ بغدادی‌ متوفّای‌ سال‌ 860 ه .ق‌ صاحب‌ كتاب‌ "ایقاظ".
15- محمد نوربخش، رئیس‌ و مؤ‌سّس‌ فرقهِ‌ نوربخشیه‌ (795 - 896 ه .ق)؛ در سال‌ 826 ه .ق‌ مدّعی‌ نیابت‌ و باب‌ امام‌ گردید و سپس‌ مهدویت‌ خود را اعلام‌ نمود.
16- سیّد محمد هندی‌ متوفّای‌ سال‌ 987 ه .ق؛ وی‌ كه‌ ادیب‌ و شاعر بود، در مشهد می‌زیست‌ و مدّعی‌ بابیّت‌ گردید.
17- محمدبن‌ فلاح‌ مشعشع‌ رئیس‌ مشعشعین‌ خوزستان‌ كه‌ دعوی‌ نیابت‌ خاصه‌ و بابیت‌ نمود. سپس‌ مدّعی‌ مهدویت‌ شد و در سال‌ 841 ه .ق‌ دعوت‌ خود را آشكار نمود. وی‌ سال‌ها در خوزستان‌ حكومت‌ نمود تا آن‌ كه‌ در سال‌ 870 ه .ق‌ وفات‌ یافت.40
18- عباس‌ فاطمی؛ در اواخر قرن‌ هفتم‌ می‌زیسته‌ ادّعای‌ بابیّت‌ خاصه‌ و مهدویت‌ نمود. وی‌ دارای‌ پیروانی‌ بوده‌ و دولتی‌ تشكیل‌ داد و شهر فاس‌ را تصرّف‌ نمود و در پایان‌ كار به‌ مكر و حیله‌ به‌ قتل‌ رسید و دولت‌ وی‌ منقرض‌ گشت.41
19- درویش‌ رضا قزوینی؛ متوفّای‌ 1041 ه .ق‌ مدّعی‌ بابیت‌ بود و در عصر شاه‌ صفی‌ صفوی‌ خروج‌ كرد. وی‌ از طایفهِ‌ مانلو است‌ و در زیِّ درویشان‌ و قلندران‌ به‌ سیاحت‌ پرداخت. سپس‌ به‌ مقام‌ ریاست‌ و رهبری‌ رسید.42
20- شیخ‌ مهدی‌ مشهدی‌ متوفّای‌ 1291 ه .ق‌ دارای‌ تألیفاتی‌ چون‌ الاسرار و الملاحم‌ است، مدّعی‌ بابیّت‌ گردید.
21- سیّد علی‌ مشهدی‌ بزّاز كه‌ در زمان‌ سلطنت‌ سلطان‌ سلیمان‌ صفوی‌ می‌زیسته‌ مدّعی‌ بابیّت‌ گردید.
22- محمّد فاسی‌ مغربی‌ متوفّای‌ 1095 ه .ق‌ صاحب‌ كتاب‌ سبیل‌ الاولیاء مدّعی‌ بابیّت‌ گردید.
23- میرزا محمد هروی؛ مدّتی‌ در هندوستان‌ بود و تألیف‌هایی‌ دارد كه‌ نظم‌ كلمات‌ قصار حضرت‌ امیرمؤ‌منان(ع) از آن‌ جمله‌ است. وی‌ در زمان‌ فتحعلی‌شاه‌ قاجار پس‌ از آن‌ كه‌ مدّعی‌ بابیت‌ گردید، به‌ قتل‌ رسید.
24- محمدبن‌ عبداللّه‌ حسان‌ المهدی، پس‌ از تحصیل‌ در علوم‌ دینی‌ به‌ حج‌ رفت‌ و از مكّه‌ به‌ صومال‌ بازگشت‌ و از مدّعیان‌ اصلاح‌ بود و در سال‌ 1899 میلادی‌ خود را باب‌ و سپس‌ مهدی‌ موعود اعلان‌ نمود. وی‌ مؤ‌سّس‌ فرقهِ‌ صالحیه‌ است.
25- محمد احمدبن‌ عبدالله‌ سودانی‌ (1843 - 1885 م) از خاندان‌ سادات‌ حسینی، پس‌ از تكمیل‌ علوم‌ دینی‌ به‌ حج‌ رفت‌ و در بازگشت‌ از مكّهِ‌ مكرّمه‌ خود را باب‌ امام‌ سپس‌ مهدی‌ موعود اعلام‌ نمود و تمام‌ قبایل‌ كردخان‌ و دارخور و بحرالغزال‌ و سودان‌ شرقی‌ با وی‌ بیعت‌ كردند او به‌ جنگ‌ با انگلیسی‌ها كه‌ سودان‌ را تصرّف‌ كرده‌ بودند پرداخت‌ و خرطوم‌ پایتخت‌ سودان‌ را فتح‌ نمود و در ام درمان‌ وفات‌ یافت.43
علاوه‌ بر این‌ عدّه‌ای‌ كه‌ اسامی‌ آنان‌ ذكر شد، هر از چند گاهی، افرادی‌ به‌ دروغ‌ ادّعای‌ بابیت‌ می‌كنند. در قرن‌ سیزدهم‌ هجری‌ آن‌ كه‌ در این‌ ارتباط‌ گروهی‌ را به‌ انحراف‌ كشانید، سید علی‌ محمد شیرازی‌ بود كه‌ فرقهِ‌ ضالّهِ‌ بابیه‌ را بنا نهاد و تفصیل‌ ماجرای‌ وی‌ در همین‌ مجلّه‌ آمده‌ است. در سال‌های‌ اخیر، برخی‌ دیگر از این‌ موضوع‌ سوء استفاده‌ كرده‌ و به‌ دروغ‌ ادّعاهایی‌ را مطرح‌ كردند، ولی‌ مورد قبول‌ دیگران‌ قرار نگرفته‌اند.
------------------
پی‌ نوشت‌ها:
1. دانشنامهِ‌ جهان‌ اسلام، زیر نظر سید مصطفی‌ میرسلیم، ج‌ 1، ص‌ 10؛ لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ كه‌ در این‌ مقاله‌ علاوه‌ بر مصادر معرّفی‌ شده‌ در پا نوشت، مصادر زیر هم‌ استفاده‌ و اقتباس‌ شده‌ است: دانشنامهِ‌ جهان‌ اسلام، ج‌ 1، ص‌ 10 - 12، مقالهِ‌ عباس‌ زریاب‌ و حسن‌ طارمی؛ دایره‌المعارف‌ تشیع، جلد سوم، واژهِ "باب".
2. بصائرالدرجات‌ فی- فضائل‌ آل‌ محمد، محمدبن‌ حسن‌ صفار قمی، ص‌ 199، چاپ‌ محسن‌ كوچه‌ باغی‌ تبریزی، قم‌ 1404.
3. اصول‌ كافی، 1/437.
4. همان: 2/388 - 389.
5 و6 . علاوه‌ بر مصادر پیش‌ گفتهِ‌ شیعی، برای‌ اسناد این‌ حدیث‌ نگاه‌ كنید به: حلیه‌الاولیاء: 1/65، 7/34؛ المستدرك‌ علی‌ الصحیحین، حاكم‌ نیشابوری: 3/126؛ تاریخ‌ بغداد: 2/377؛ الاستیعاب‌ فی- معرفه‌ الاصحاب، ابن‌ عبدالبر: 2/462، 463.
7. ر.ك: بحارالانوار: 40/200-207؛ الغدیر: 6/61-81؛ احقاق‌ الحق‌ و ازهاق‌ الباطل، نورالله‌ شوشتری، ج‌ 5،
ص‌468-515.
8. بحار: 26/263.
9. بحار: 24/12.
10. نهج‌البلاغه، خطبه‌ 154.
11. بقره‌ / 189.
12. ر.ك: مجمع‌البیان‌ طبرسی، ذیل‌ آیه؛ تفسیر فیض‌ كاشانی، ذیل‌ آیه.
13. ملك‌ / 30.
14. بحار: 24/100.
15. ر.ك: مناقب‌ آل‌ ابی‌ طالب، ابن‌ شهرآشوب، ج‌ 4، ص‌ 77، 176، 211، 280، 325، 368، 380، 402، 423.
16. الفصول‌ المهمّه، ابن‌ صبّاغ، ص‌ 229، 241، 262، 274، 281.
17. ر.ك: الاحتجاج، ص‌ 477.
18. ر.ك: الكامل‌ فی‌ التاریخ: 8/290.
19. در كتاب‌ الهدایه‌الكبری‌ فی‌ تاریخ‌ الائمّه‌ (حسین‌ بن‌ حمدان‌ خصیبی... - 358 ه .ق) كسانی‌ به‌ عنوان‌ "ابواب" نام‌ برده‌ شده‌اند كه‌ "حاملان‌ اسرار و علوم‌ ائمه(ع") بودند و در عین‌ حال‌ برای‌ هر امام‌ وكلایی‌ نیز معرّفی‌ شده‌اند كه‌ واسطهِ‌ امام‌ با شیعیان‌ در كارهای‌ مالی‌ و غیر آن‌ بودند.
20. جامع‌الرواه: 2/
[مجله شماره 8-9  انتظار موعود: - فرقه شناسی]


  عباس عباسی    چهارشنبه 5 بهمن 1390    07:40 ب.ظ

لوگوی دوستان
لینک دوستان

تمامی حقوق این وبلاگ برای یا صاحب الزمانمحفوظ است.